Hörselnedsättning - du är inte ensam
Bloggartiklar

Hörselnedsättning - du är inte ensam

Av den vuxna befolkningen i Sverige beräknas 120 000 personer ha svår eller mycket svår hörselnedsättning. Närmare 500.000 personer har måttlig hörselnedsättning och 1,3 miljoner personer har lättare hörselnedsättning. I gruppen 80 år och däröver har nästan alla någon grad av hörselnedsättning. Sammanlagt beräknas att cirka 570 000 vuxna kan ha nytta av hörapparat. Drygt 270 000 vuxna beräknas ha hörapparat. Bland dessa säger drygt hälften att de regelbundet använder sin hörapparat. Det kan betyda att endast var fjärde av dem som skulle behöva hörapparat, har en hörapparat som de använder regelbundet. Det kan bero på flera saker. Hörselnedsättning utvecklas långsamt över tiden vilket medför att den kan hinna bli ganska omfattande innan den drabbade, eller omgivningen blir uppmärksammade på hörselnedsättningen.

Hur mycket en hörapparat används kan bero på många faktorer: graden av hörselförlust, hur länge hörselnedsättningen funnits, samt att man har tillräcklig nytta av en hörapparat i de situationer där man har mest problem att höra. En annan aspekt är att hörförmågan med hörapparat kan förbättras efter en tids användning och tillvänjning.

Vid lätt till måttlig hörselnedsättningen är problemet huvudsakligen att höra vid samtal med flera deltagare. Där ger en hörapparat ofta bara begränsad hjälp. När hörselnedsättningen är måttlig till svår underlättar hörapparaten framför allt i samtal mellan två personer, särskilt i en tyst miljö. Problemen vid försämrad hörsel gör sig först märkbara genom att man får svårare att delta i samtal vid möten, bjudningar etc och utvecklas så att man så småningom får svårigheter även vid samtal i tyst miljö. Därför är det ofta så att många som skaffar hörapparat för första gången har mindre nytta av den än de kommer att få senare i livet då deras hörselnedsättning blir mer omfattande.

Andel med hörselnedsättning

 Ålder 65dB HL+ 40–64 dB HL 20–39 dB HL Summa
18–30 0,0 0,2 2,4 2,6%
31–40 0,7 0,4 4,5 5,6%
41–50 0,3 2,0 11,2 13,5%
51–60 0,9 4,7 23,2 28,8%
61–70 2,3 8,4 40,1 50,8%
71–80 4,0 25,7 44,3 74,0%
81 + 13,0 40,9 39,8 93,7%
Alla 18 år
och däröver
1,6 6,8 18,3 26,8%

                                                                                              

Relaterade artiklar
Hörapparatens och hörapparatsbatteriernas historia

Hörapparatens och hörapparatsbatteriernas historia

Läs mer
Vanliga frågor om hörapparatsbatterier

Vanliga frågor om hörapparatsbatterier

Läs mer
Accessory Line's hörapparatsbatterier

Accessory Line's hörapparatsbatterier

Läs mer